Chính sách bảo mật thông tin

Tại 360MART.NET khi bạn mua những sản phẩm phục vụ sức khỏe hoặc làm quà tặng người thân yêu với những thông tin chúng tôi thu thập lại để giao hàng, chúng tôi đặt chính sách bảo mật bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.
 
- 360MART.NET hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ khi tạo tài khoản tại 360MART.NET
 
- 360MART.NET hiện đang phấn đấu cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng tầm sức khỏe và nhan sắc của bạn bằng cách đưa ra những trải nghiệm số đầy cảm hứng và các ưu đãi đặt hàng thật hấp dẫn. Để thực hiện việc này, 360MART.NET coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất nên chỉ thu thập lượng thông tin tối thiểu khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định, không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.
 
- 360MART.NET nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm chính sách bảo mật dữ liệu tìm kiếm mỹ phẩm và quy trình đặt hàng cũng như thông tin quản lý nội bộ trên các hệ thống và sản phẩm của chúng tôi, mang lại sự khác biệt cho chúng tôi trước các công ty khác.
 
Cảm ơn bạn ĐÃ – ĐANG – VẪN TIẾP TỤC quan tâm và ủng hộ 360MART.NET❣️